Seuraa meitä: Facebook Instagram

Käytetyn auton takuu

Onko käytetyllä autolla takuuta? Entä mikä on takuun ja virhevastuun ero?

Yksityisten henkilöiden välisessä autokaupassa käytetään usein käsitettä perävalotakuu. Termillä viitataan yleisimmin tapahtumaan, jossa yksityisen myyjän vastuu auton mahdollisista virheistä kaikkoaisi samalla kun auton perävalot kaikkoavat horisonttiin. Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen, vaan myös yksityisellä henkilöllä on toki vastuu myymästään kulkuneuvosta. Varsinaisesti kuitenkin käytetyillä autoilla harvemmin on takuuta, mikäli varsinaista esimerkiksi valmistajan myöntämää takuuaikaa ei ole enää jäljellä.

Takuulla siis tarkoitetaan vapaaehtoista, joko tuotteen valmistajan, maahantuojan tai sen myyjän antamaa sitoumus vastata siitä, että tuote tai tavara on käyttökelpoinen määrätyn ajan. Takuu on aina voimassa niin laajasti, kuin takuuehdoissa määritellään. Käytännössä esimerkiksi autoissa takuun piiristä saatetaan rajata pois joitain nopeasti kuluvia osia. Takuu annetaan tuotteelle, eli se pysyy voimassa, vaikka omistajanvaihdoksia olisi useampikin takuuajan puitteissa. On kuitenkin huomattava, että tavaran käyttötarkoitus ei saa merkittävästi muuttua esimerkiksi yksityiskäytöstä ammattikäyttöön. Joskus takuunantaja voi myös edellyttää, että mahdollisesta omistajanvaihdoksesta ilmoitetaan kirjallisesti. Takuun antaja voi vapautua vastuusta, jos ilmenevän vian on aiheuttanut esimerkiksi asiakkaan huolimattoon, tapaturma tai tavaran vääränlainen käsittely. Myös käyttö- ja huolto-ohjeiden laiminlyönti voi johtaa takuun pätemättömyyteen.

Yleensä valmistajat myöntävät autoihin 2-7 vuoden takuun riippuen automerkistä. Jotkut autoliikkeet voivat myöntää myös käytetyille autoille takuun, mutta tällöin on yleensä kyse lisäpalvelusta, josta kuluttajaa veloitetaan erikseen. On siis hyvä ymmärtää ero takuun ja autokaupan virhevastuun välillä, joka koskee myös autoliikkeistä ostettuja käytettyjä ajoneuvoja! 

Virhevastuu puolestaan on käytännössä kuluttajille suunnattu turva, jossa autoliike vastaa mahdollisista autossa ilmenevistä virheitä, mikäli myyjä ei niistä ole kaupantekotilanteessa kertonut. Virhevastuun piirissä auton siis oletetaan olevan kunnossa, mikäli ostajaa ei ole vioista informoitu. Autoliikkeitä sitovaan virhevastuuseen sovelletaan niin sanottua kuuden kuukauden sääntöä, jonka mukaan virheen oletetaan olleen autossa ennen ostopäivää, mikäli auto rikkoutuu kuuden kuukauden kuluessa auton luovuttamisesta. Autoliikkeen velvollisuus on näyttää toteen, että vika on ilmaantunut vasta auton luovutuksen jälkeen. Voit lukea lisää autokaupan vastuusta täältä!

Autoliikkeen ja kuluttajan välisessä käytetyn auton kaupassa turva on siis melko merkittävä, mutta miten toimitaan silloin, kun auto halutaan hankkia yksityiseltä myyjältä? Suurin ero autoliikkeen ja yksityisen myyjän välillä on se, että autoliikkeen ja kuluttajan väliseen kauppaan sovelletaan kuluttajansuojalakia. Yksityisten henkilöiden välisessä kaupassa puolestaan sovelletaan kauppalakia, joka ei suojaa kuluttajaa yhtä hyvin. Vaikka lait näennäisesti muistuttavat toisiaan, on ongelmana se, kuinka ostaja saa vedottua oikeuksiinsa. Kauppalain mukaan myös yksityinen myyjä on myös vastuussa myymästään tuotteesta, mutta mahdollisten riitatilanteiden ratkaisu on huomattavasti monimutkaisempaa.

Sinä etsit, me kerromme!

Autobotti.fi tarjoaa kilpailutuspalvelun lisäksi myös runsaasti hyödyllistä tietoa auton myyntiin tai hankintaan liittyen! Artikkeleihimme pääset tutustumaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii!

Haluatko myydä autosi?

Autobotti.fi -sivuston kautta auton myynti on nopeaa ja ennen kaikkea vaivatonta! Kauttamme voit kilpailuttaa kaikkien mukana olevien autoliikkeiden tarjoukset kerralla, täyttämällä ainoastaan yhden lomakkeen.

Soita meille tai laita sähköpostia!

Palvelemme
Ma-Pe 09:00-16:00
Laita sähköpostia! info@autobotti.fi

Autobotin kautta saat parhaan hinnan autostasi.
Yhdellä tarjouspyynnöllä kilpailutat kaikki mukana olevat autoliikkeet ja lopuksi voit valita itse parhaimmat tarjoukset!