Seuraa meitä: Facebook Instagram

Autokaupan vastuu

Kuka maksaa viulut virhetilanteessa ja mikä on autokaupan vastuu?

Ostitko auton, josta rikkoutui moottori kolmen kuukauden jälkeen kauppojen tekemisestä? Vaatiiko autoliike sinulta osaa korjaussummasta? Todennäköisesti näin ei pitäisi olla, joten kannattaa olla selvillä autokaupan vastuusta kaupanteon jälkeenkin!

Autoliikkeen ja yksityisen kuluttajan väliseen autokauppaan sovelletaan kuluttajansuojalakia, joka pitää varsin kattavasti yksityisen ostajan puolia. Kuluttajansuojalain pääsääntönä on se, että myyjä vastaa aina ensisijaisesti autossa ilmaantuvista virheistä. Virhevastuulle ei periaatteessa ole säädetty yksiselitteistä aikarajaa, vaan se määräytyy auton odotettavissa olevan kestoiän mukaan.  Kuluttajansuojalaissa on kuitenkin kuuden kuukauden sääntö, jonka mukaan virheen oletetaan olleen autossa ennen ostopäivää, mikäli auto rikkoutuu kuuden kuukauden kuluessa auton luovuttamisesta. Autoliikkeellä on siis velvollisuus näyttää toteen, että vika on ilmaantunut vastan auton luovutuksen jälkeen. Muussa tapauksessa autoliikkeellä on virhevastuu ja velvollisuus auton korjaukseen kohtuullisessa ajassa virheen ilmaantumisesta. Virheenä ei kuitenkaan kuluttajansuojalain mukaan pidetä luonnollisesta kulumisesta tai esimerkiksi käyttövirheestä aiheutunutta vikaa. Kannattaa siis huomioida se, että myös ostajalla on velvollisuus huoltaa ja hoitaa autoa asianmukaisesti, sekä käyttää sitä annettujen ohjeiden mukaisesti, sillä autokaupan vastuu ei yllä kaikkiin vikoihin.

Autokaupassa esiintyviä tavanomaisimpia virhetilanteita ovat muun muassa se, että autossa ilmenee jokin tekninen vika tai puute, tai auto ei vastaakaan sitä, mitä kauppaa tehtäessä on sovittu. Autosta on voitu myös ostohetkellä antaa vääriä tietoja, jotka eivät lopulta pidäkään paikkaansa. Epärehellinen myyjä on myös voinut pimittää kaupan päättämiseen saattamisen kannalta tärkeitä tietoja. Joskus on myös mahdollista, että auto osoittautuu huonommaksi kuin ostaja olettaa sen iän, ajomäärän tai kauppahinnan perusteella. Virheet voivat myös vaihdella sen mukaan, onko kyseessä uusi vai käytetty auto. Uuden auton kaupassa virhe voi olla esimerkiksi se, ettei auto vastaa yleisesti kyseessä olevalta automallilta odotettavaa laatua. Yleensä kuitenkin uuden auton kaupassa virheet ovat teknisiä vikoja. Joskus uuden auton kaupassa voi olla myös hankalaa määrittää ominaisuuksien ja virheiden rajaa, sillä autossa voi olla myös epämukavaksi koettuja ominaisuuksia, jotka eivät kuitenkaan ole virheitä.

Kuinka mahdolliset virhetilanteet sitten oikaistaan? Tavallisin ratkaisu virhetilanteisiin autokaupassa on se, että virhe korjataan. Käytännössä siis myyjä, eli tässä tapauksessa autoliike huolehtii auton kuntoon laittamisesta haluamassaan huoltamossa. Toinen vaihtoehto on myös tuotteen vaihto virheettömään, mutta se on hyvin epätodennäköistä autokaupassa, sillä vaihto tehdään yleensä vain siinä tapauksessa, jos virhettä ei pystytä korjaamaan kohtuullisesti. Hinnanalennus on mahdollinen silloin, kun virhettä ei pystytä poistamaan korjaamalla. Kaupan purku kokonaisuudessaan on yleensä viimeinen ja myös epätodennäköisin vaihtoehto. Kaupan purkamisen edellytyksenä on esimerkiksi se,  ettei virhe ole vähäinen.

Mikäli autoliikkeestä ostamassasi autossa ilmenee vikaa tai epäilet virhettä, ota pikimmiten yhteyttä liikkeeseen joka auton on myynyt. Useimmiten automyyjät auttavat mielellään asian selvittämisessä, mutta riitatilanteessa kannattaa ottaa yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan. 

Lisää autokaupan vastuusta voit lukea suoraan kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta! 

Soita meille tai laita sähköpostia!

Palvelemme
Ma-Pe 09:00-16:00
Laita sähköpostia! info@autobotti.fi

Autobotin kautta saat parhaan hinnan autostasi.
Yhdellä tarjouspyynnöllä kilpailutat kaikki mukana olevat autoliikkeet ja lopuksi voit valita itse parhaimmat tarjoukset!